v i m u . i n f o
Deutsche version

Modstand

Der findes ingen definition på "modstand", der ikke er omstridt. I 1950´rne/1960´rne forstod forskerne kun modstand som politiske, "heroiske" kupforsøg af borgerlige, kirkelige og militære eliter. I slutningen af 1970´rne blev begrebet udvidet: man fik også øje på "de små folks modstand" fra miljøet omkring arbejderbevægelsen eller f.eks. "Jehovas Vidner". Nu blev ikke kun politisk intentionel adfærd betegnet som modstand, men også mange former for "afvigende adfærd" (M. Broszat), som havde politisk effekt. Der udvikledes ligeledes "gradvise" modstandsdefinitioner, der skelnede mellem flere enkeltbegreber (R. Löwenthal, D. Peukert). Andre betegner stadigt kun "politisk bevidst adfærd" - d.v.s. illegal aktiv kamp mod NS-herredømmet fra modstandsbevægelsens flyveblade over militære opklaringsopgaver til kupforsøg - som modstand og kalder anden afvigende adfærd for "dissens" (I. Kershaw).
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
audio Audio
quotesCitater
imageBiografier
lexiconLeksikon