v i m u . i n f o
Deutsche version

Dannevirke © sdu

I Tyskland ligger Dannevirke, som er Nordens største fortidsminde. Dannevirke er en række forsvarsvolde, der blev anlagt af danskerne - de første i 3-400-tallet - for at kontrollere adgangen til Jylland. Omkring 1165 igangsatte kong Valdemar den Store en forstærkning af hovedvolden med en 7 meter høj mur af teglsten. Selve anlægget var 30 meter bredt, så det var i sandhed et imponerende forsvarsværk. Beliggenheden var bestemt af de naturlige forhold. Ved at placere volden mellem de sumpede ådale langs Ejderen, Trene og Rejde Å i vest og Slien i øst, sikrede den det slesvigske pas.

Men Dannevirke blev snart opgivet som forsvarssystem, og i stedet blev den plyndret for sten og fik lov at forfalde. I 1800-tallet fik den dog en renæssance. For de nationalt sindede blev den et symbol på det danske riges lange - og stolte - historie. For eksempel valgte Grundtvig at navngive et nyt tidsskrift "Dannevirke".

Under treårskrigen fra 1848-51 blev voldenes militære muligheder også genopdaget. Efter slaget ved Bov rykkede den danske hær ned mellem Gottorp Slot og Hysby lige nord for Dannevirke, men det skulle vise sig, at de gamle volde ikke kunne holde de tyske tropper tilbage. I Påskeslaget den 23. april 1848 led danskerne et alvorligt nederlag med mange dræbte, og de måtte flygte langt op i Jylland. Den storhed, danskerne havde knyttet til navnet Dannevirke, smittede nu i stedet af på den tyske sejr, som blev fremhævet i de samtidige skildringer.

Efter slaget ved Isted i 1850 befæstede danskerne igen Dannevirke med skanser, kanonstillinger og brystværn til infanteriet, og i 1861 blev der yderligere moderniseret. Ved krigsudbruddet i 1864 lå anlægget klar med 27 skanser og en bemanding på 38.000 mand. I 1853 havde en militærkommission ellers foreslået, at Dannevirke blot skulle være en let feltbefæstning, og at man i stedet skulle udbygge Dybbøl og Fredericia, hvor militæret kunne forsvare i samarbejde med flåden. Men regeringen afviste på grund af de forventede omkostninger og satsede i stedet på Dannevirke.

Da krigen brød ud i 1864, var Dannevirke ikke bygget færdig. Der var for få soldater, og de oversvømmede arealer - der var en del af forsvaret - var frosset til. Situationen var uholdbar, og den øverstkommanderende general de Meza besluttede at trække sine soldater tilbage. Dannevirke var tabt for Danmark!

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer

quotesCitater
lexiconLeksikon