v i m u . i n f o
Deutsche version

Skamlingsbanken © sdu

Skamlingsbanken er beliggende mellem Kolding og Christiansfeld, og den er med sine 113 meter Sønderjyllands højeste punkt. Banken har fået stor symbolsk værdi som mindested for dansksindede slesvigere.

Skamlingsbanken blev udpeget af den kendte danske digter Steen Steensen Blicher som et egnet sted, hvor der kunne afholdes dansknationale folkemøder. Efter at banken var blevet købt blev det første store folkemøde afholdt den 18. maj 1843. Omkring 6.000 mennesker var mødt frem for at høre den unge bonde Laurids Skau holde hovedtalen og for at se Peter Hiort Lorenzen få overrakt et drikkehorn med inskriptionen ”Han vedblev at tale dansk”.

Frem til 1863 blev der hvert år afholdt folkemøder på Skamlingsbanken. I 1863 blev der rejst en granitsøjle for de danske støtter i den nationale kamp, men den blev sprængt væk af det preussiske militær i 1864. I 1866 blev søjlen genrejst, og fra 1884 blev der igen holdt folkemøder på Skamlingsbanken. Det skyldtes, at stedet forblev nord for 1864-grænsen, og den kom til at spille stor symbolsk betydning for Sønderjylland i den preussiske periode.

Efter afslutningen af Anden Verdenskrig arrangerede modstandsbevægelsen i sommeren 1945 en stor folkefest på Skamlingsbanken, hvor omkring 80.000 mennesker var mødt frem. Ledende modstandsfolk holdt taler, og der var dans og sang. Tre år senere – i 1948 – blev der rejst en klokkestabel til ære for de mere end 100 faldne danske modstandsfolk fra Syd- og Sønderjylland.

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
sourceKilder
photosFotos og illustrationer

audio Audio
bibliographyLitteratur