v i m u . i n f o
Deutsche version
grnser politik erhverv samfund kultur havet

Sprogreskriptet af 14. maj 1840 © sdu

Christian VIII udstedte den 14. maj 1840 en reskript om sproget i Nordslesvig. Det var en af de første vigtige beslutninger han foretog, efter at han året før var blevet udråbt til konge i helstaten.

Med reskriptet fulgte kongen egentlig blot en indstilling fra stænderforsamlingen. Han bestemte at dansk fremover skulle være domstolenes og administrationens sprog i Nordslesvig, og at der i skolerne på landet skulle være tre ugentlige tysktimer. Alligevel blev reskriptet hurtigt en varm politisk kartoffel. Hertugen af Augustenborg førte en meget aktiv kampagne imod det. Sammen med hertugen var der blandt en række embedsmænd, advokater og liberale slesvig-holstenere massiv modstand. Både hertugen og embedsmændene så det som bøndernes pligt at tale tysk, når de rettede henvendelse til offentlige myndigheder. Ikke omvendt.

Det var Christian Flor der i det skjulte forberedte forslaget om en sprogændring i slutningen af 1830´erne. De liberale slesvig-holstenske deputerede i stænderforsamlingen kunne oprindeligt godt se det retfærdige i, at dansktalende nordslesvigere fik ret til at blive behandlet på dansk af de offentlige myndigheder. Alligevel blev spørgsmålet nationalpolitisk på mødet i 1838. Det hang sammen med, at danske nationalliberale leder, Orla Lehmann, havde sat sprogsagen ind i en nationalpolitisk sammenhæng. Med hans engagement i Slesvig blev sagen sat på spidsen. Den slesvig-holstenske bevægelse opfattede det som dansk propaganda, hvor det endelige mål var at inddrage Slesvig i kongeriget.

Flash Player 9 krves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortllinger
sourceKilder
photosFotos og illustrationer
multimediaMultimediemodul
lexiconLeksikon
bibliographyLitteratur