v i m u . i n f o
Deutsche version

Grænser

flash version

Hvad er grænser? Det er et enkelt spørgsmål, som er vanskeligt at svare på. De fleste vil tænke på landegrænser, og i regionen Syddanmark - Slesvig-Holsten er den dansk-tyske grænse det man tænker på. I dag er det stort set glemt, at der under Den Kolde Krig også var en næsten lukket grænse mellem Lauenburg og Mecklenburg.

Der er også en række andre grænser. Lokale og regionale grænser har gennem tiden haft stor betydning. Og kulturelle, etniske og sproglige grænser kan være svære at få øje på, men have meget stor betydning.

Under Den Kolde Krig var Lübeck-Lauenburg og Mecklenburg adskilt af en lukket grænse. I tilfælde af en Tredje Verdenskrig ville de to delstater have været hinandens fjender.
Det havde stor historisk, symbolsk og økonomisk betydning, da kontrolposterne langs den dansk-tyske grænse blev fjernet i marts 2001.
Der er mange forskellige typer af grænser. Der er geografiske og kulturelle grænser mellem lande, landsdele og byer. Og der er sociale, sproglige og etniske grænser.
Nordfrisisk tales i dag af omkring 10.000 mennesker. Og så er der endda 9 forskellige dialekter.
Siden midten af 1990´erne er antallet af grænsependlere steget voldsomt. Det skyldes en stor forskel i arbejdsløsheden nord og syd for grænsen.
Dialekt er noget, som tales af gamle mennesker på landet. Sådan tænker mange, men forskerne mener noget andet. De siger, at vi alle taler en dialekt.
Sønderjylland blev i sommeren 1920 genforenet med Danmark. Det skete efter to afstemninger og et stort politisk spektakel i Danmark og Slesvig.
Grænsen ligger fast. Det var Danmarks klare politik i mellemkrigsårene, og kontakter over grænsen skulle undgås. Tyskland søgte derimod at bevare kontakten til Nordslesvig.
Sproget blev et meget vigtigt punkt i den nationale kamp i Slesvig i midten af 1800-tallet. Det blev brugt til at mobilisere befolkningen bag de nationale bevægelser.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info