v i m u . i n f o
Deutsche version

Migration © izrg

Migration: et verdensomspændende fænomen, som også er udpræget i regionen Syddanmark og Slesvig-Holsten.

Skønsmæssigt lever der i dag over hele verden omkring 175 millioner mennesker enten uden for deres oprindelige hjemegne eller på vandring - det svarer til tre procent af verdens befolkning. Migration - altså enkelte personers og gruppers geografiske vandringer - er et globalt fænomen, som også forekommer i regionen Syddanmark og Slesvig-Holsten.

Migration er ikke noget moderne fænomen. Igennem historien har mennesker gang på gang forladt deres oprindelige hjemstavn for at leve deres liv et andet sted - mange kun for et overskueligt tidsrum, andre for resten af deres liv. Mens mange migranter flyttede inden for deres eget land, forlod andre land og kulturkreds for at slå sig ned i en helt anden stat. Årsager og omstændigheder til sådanne tungtvejende beslutninger kunne - og kan - være mangeartede: en flugt fra krig, fordrivelse eller undertrykkelse, ønsket om at føre sin familie sammen, håbet om at finde arbejde, bedre livsbetingelser eller større velstand i det "nye hjem".

I det 19. århundrede var hele Europa præget af den oversøiske udvandring. Mellem 1815 og 1945 forlod flere end 50 millioner europæere - blandt dem mange danskere og slesvig-holstenere - deres verdensdel for af økonomiske og politiske årsager især at drage til USA. Men der kom også talrige mennesker til Centraleuropa, især fra Polen og Ukraine, for at arbejde som "udenlandske vandrearbejdere" i den voksende industri, men også i landbruget, hvor den indenlandske arbejdskraft ikke kunne dække behovet.

Den første halvdel af det 20. århundrede var præget af påtvungne vandringer. Som følge af de to verdenskrige måtte millioner af mennesker forlade deres hjemegne for at undgå forfølgelse og krig, og millioner blev deporteret under tvang. De nationalsocialistiske magthavere tvang en stor del af Slesvig-Holstens jødiske befolkning til emigration. En kvart million udenlandske arbejdere udførte i vidt omfang tvangsarbejdet i Slesvig- Holsten. I forbindelse med krigens afslutning kom næsten 1,5 million flygtninge og fordrevne[mere] til regionen fra de østlige egne. Bag disse tal gemte der sig millioner af enkeltskæbner: mennesker, der var forfulgte, som blev fordrevet fra deres hjem eller tvangsforflyttet, og som - hvis de da overlevede - for det meste ankom i det fremmede med ikke meget mere end en kuffert. Mange af dem oplevede migrationen som et traumatisk tab af sikkerhed, hjemstavn, deres kultur og sociale relationer, deres identitet.

Men også for de mere eller mindre frivillige migranter betød tabet af det oprindelige hjem og et nyt liv i foreløbigt fremmede omgivelser en betydelig belastning. For det meste skulle de finde sig til rette i en anden kultur, i et andet sprog, i et samfund, der i reglen mødte dem med forbehold og krav om kulturel tilpasning. Integrationen af migranter er en udfordring for ethvert samfund, og den kræver en indsats fra begge parter.

I dele af Europa skulle man ind i 1960´rne, før indvandringen af udenlandske migranter overgik udvandringen. 1960´rne og 1970´rne var især præget af den moderne arbejdsmigration i form af de såkaldte gæstearbejdere, især fra Tyrkiet. Da mange gæstearbejdere - mod de oprindelige politiske planer - blev i regionen og hentede deres familier hertil, var Danmark og Tyskland i løbet af 1970´rne umærkeligt blevet til indvandringslande, også selv om mange "indfødte" vægrede sig - og stadigvæk vægrer sig - ved at acceptere denne realitet.

Modtagerlandene forsøger mere eller mindre energisk at styre immigrationen. De ikke altid lige saglige debatter om, hvordan denne styring skal foregå, fremkalder (parti)politiske og offentlige stridigheder i tilflytningsregionerne. Mediernes behandling af tvivlsomme statistikker og rapporter giver delvis et fordrejet billede af realiteterne. Eksempelvis udgør asylansøgere og flygtninge i henhold til Geneves flygtningekonvention kun en lille del af migranterne i Europa. Fænomener som arbejdsmigration - ofte af de sociale eliter - familiesammenføring og helt traditionelle emigrationsforhold, som for eksempel de, der gælder for Tysklands Aussiedler´e, er af langt større betydning.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Migrationer
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
audio Audio
metainfoForfatterens kommentarer
lexiconLeksikon