v i m u . i n f o
Deutsche version

Den Første Verdenskrig © sdu

Første Verdenskrig fik stor betydning for Slesvig-Holsten. Mange mænd blev indkaldt og mange mistede livet. Danmark slap fri af krigen, men de dansksindede slesvigere deltog på tysk side.

I starten af august 1914 brød Første Verdenskrig ud. Som en del af Tyskland fik det stor betydning for befolkningen i Slesvig-Holsten. Mange unge mænd fra provinsen blev indkaldt til krigstjeneste, og krigen medførte store tab. Ikke blot som faldne på slagmarken, men også i form af fysisk- og psykisk invaliderede mænd.

I alt døde omkring 58.000 slesvig-holstenere i krigen, hvilket svarede til ca. 3,4 % af befolkningen. Dertil skal lægges mange tusinde mennesker, der døde af underernæring og sygdom på hjemmefronten. For at gøre det endnu værre hærgede den spanske syge i 1918-19. Den meget smitsomme influenzaepidemi krævede mindst lige så mange menneskeliv i Europa, som der faldt under kampene.

Da krigen brød ud var der på begge sider en nærmest euforisk optimisme. I Tyskland havde de fleste en forventning om, at krigen ville være vundet inden jul – i 1914. Kun få havde fantasi til at forestille sig, at krigen ville vare i mere end fire år og at det ville blive en udmattelseskrig. Derfor var den civile produktion og forsyningerne til den tyske civilbefolkning ikke forberedt på en lang krig.

I begyndelsen af august 1914 nåede den tyske nationalisme et højdepunkt. Det gælder også i Slesvig-Holsten. Der var bred opbakning til krigen, og krigsbegejstringen var udbredt til stort set hele befolkningen. Socialdemokraterne var i udgangspunktet imod en ”imperialistisk stormagtskrig”, hvor arbejdere i forskellige lande blev tvunget til at kæmpe mod hinanden. Man ønskede ikke at kæmpe for den besiddende klasse, men den opfattelse ændrede sig, da krigen var brudt ud.

Den 5. august 1914 skrev redaktøren af den socialdemokratiske partiavis Schleswig-Holsteinischen Volks-Zeitung, Eduard Adler, en superpatriotisk artikel. Den stod i skærende modsætning til de kritiske artikler han havde skrevet i ugerne forinden. Adler personificerer så at sige det skifte, der fandt sted inden for socialdemokratiet i Slesvig-Holsten og i Tyskland. Nu var krigen pludselig en ”Kampf für Kultur und Freiheit”. Han anerkendte at krigen var i gang, og retfærdiggjorde de tyske arbejderes deltagelse med en fælleseuropæisk kamp for demokrati og frihed.

Den 31. juli 1914 opstillede de militære myndigheder en liste med navnene på 290 dansksindede slesvigere, der skulle interneres. Heraf var 172 politisk mistænkte, og blandt dem var der flere ledende politikere, herunder rigsdagsmanden H. P Hanssen. Interneringen skyldtes en opfattelse af, at de kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. De fleste blev holdt fanget i under en måned, men Grev Otto Didrik Schack blev først frigivet efter fire måneder i fængsel. Arrestationerne var et klart overgreb på de dansksindede tyske statsborgere og en overtrædelse af forfatningen.

I takt med at krigen trak ud faldt befolkningens opbakning. Byerne fik ikke leveret nok fødevarer, og allerede i 1916 opstod de første uroligheder i Flensborg og Kiel. Da situationen for civilbefolkningen blev værre i den sidste del af krigen, blev demonstrationer og optøjer mere udbredt ligesom egentlige oprør brød ud. Mest udtalt var massestrejkerne i Kiel i 1917 og revolutionen samme sted i 1917/18.

Danmark gik fri af krigen, men det trak flere gange op til, at landet ville blive angrebet. Især i foråret og sommeren 1917 var en tysk invasion overhængende, fordi marineledelsen anså det for at være nødvendigt. Man var bange for, at briterne gennem Jylland ville angribe Tyskland nordfra.

At Danmark gik fri af krigen betyder ikke, at alle danskere slap for krigsdeltagelse. Der var op mod 30.000 dansksindede slesvigere, som imod deres ønske blev tvunget med i krigen på tysk side. 5.270 mand fra det nuværende Sønderjylland blev dræbt, mens et ukendt antal dansksindede blev invalideret.

Krigsdeltagelsen står stadig – med god grund – klart i erindringen hos mange fra Slesvig-Holsten. I de fleste familier er historier om krigens rædsler fortalt videre fra den ene generation til den næste, og det er derfor fortsat et vigtigt minde hos mange.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Monarkier
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer

sourceKilder
quotesCitater
metainfoForfatterens kommentarer