v i m u . i n f o
Dansk version

Om tropperne p Fyn

... Imidlertid er her ganske, som i en Leir, hele Fyen er besat med vore Tropper; Excellensen har fyrretyve Mand i Indqvartering og igaar fik han, da Reserven kom, indlagt 50 Menige paa een af sine Gaarde Mollerup; der excerseres og skydes hver Dag, en Hest har faaet en Kugle i Hovedet og en Bonde een i Benene, men der var ingen af dem som toge sig [i] agt og det skal jeg nok, De kjender mig! Jeg seer De smiler. Hovedqvarteret er i Odense; General Hedemann kom derfra, forleden Dag, og spiiste hos os, han fortalte blandt andet, at Preuserne ovre fra Riegels Have, i Snoghi, havde sendt Frknerne Riegels, der ere paa Hindsgavl, en Blomster Bouquet fra Haven og i Flge med den var - et tydsk Vers. Af de Frivillige og Officererne faaer jeg i smaa Portioner, Eet og Andet om deres Marscher og om Slaget ved Schleswig og Flensburg, der, naar jeg stter det sammen, giver et ret klart Billede; jeg gad nok have vret med, da skulde De have faaet en ordenlig Skildring. Der ere hele Genre-Billeder; snart var en halvsnees Mand indqvarteret i en lille Bondestue, hvor de sov paa Gulvet og oven paa de hie gamle Drakister, hvis Jernbeslag trnger dem ind i Kjdet, saa de have Mrke deraf naar de vaagne; snart laae hele Batallionen paa den aabne Gade og sov med Tornystre under Hovedet, mens Regnen skyllede ned og det blste en Storm henover dem. - Jeg har en egen Flelse ved hver Soldat jeg seer, idet jeg tnker paa de ham forestaaende Tider, det Blod der endnu vil komme til at flyde og jeg synes i hver at see Een der om kort Tid falder for sit Fdreland, jeg har en Lyst til at trykke dem Allesammen i Haanden og gjre dem Godt. ....

Quelle: Brev fra H.C. Andersen til Henriette Wulff den 20. maj 1848, skrevet p Glorup Slot. Det Kongelige Bibliotek.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 bentigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
photosAbbildungen
sourceQuellen
bibliographyLiteratur