v i m u . i n f o
Dansk version
grenzen politik wirtschaft gesellschaft kultur meer

Hertugens begejstring for danskere og H.C. Andersen

”… Nu udbragte Hertugen her en Skaal for de Danske her var tilstede og at i hans Huus vare de hjerteligt velkomne, at her taltes begge Sprog og ved denne Skaal vilde han især fremhæve, den, som havde hædret dette Sprog og som var ham en kjær Gjæst og som han haabede at see igjen næste Aar til sit Sølvbryllup, han som havde glædet ham og hans i sit Sprog at læse sine smukke Digtninger & — Digteren Andersen og at han ønskede at han maatte sige sine Landsmænd hvorledes hans Huus og dets Følelser var i denne Brændings Tid & — Jeg følte Taarerne løb mig ned af Banderne.

Quelle: H.C. Andersens dagbog den 24. september 1844. Det Kongelige Bibliotek.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
photosAbbildungen
sourceQuellen
bibliographyLiteratur