v i m u . i n f o
Dansk version

Rømningen fra Dannevirke

” Løverdag 6. Imorges hos Minet hørte jeg onde Rygter om at Dannevirke skulde være opgivet, jeg skjændte paa at man udbredte Sligt, paa Gaden kom Wanscher, der havde hørt det samme og vilde nu i Krigs Ministeriet jeg drevom den hele Formiddag, det ene Rygte krydsede det andet; i Krigsministeriet fik man ikke Beskeed; jeg talte med flere Officerer, Alle sagde de at Dannevirke var opgivet, Nogle efter en Kamp paa sex Timer, Andre at man uden videre Kamp havde forladt den. Folk samlede sig i Grupper paa Gaderne, Viinhandler Münster kom og sagde at det var Løgn det Hele. Nu lød Rygtet at det var en Depesche fra Napoleon og Engeland at de Tydske skulde trække sig tilbage, og de Danske ligesaa. Ud paa Eftermiddagen fik jeg da Beskeed paa Dagbladets Contoir; General Meza og hans Omgivelse havde uden Sværdslag forladt Dannevirke. Det er for mig som om jeg drømte. Det jeg aldrig tænkte er skeet. Mørk, tung Stemning.

Quelle: Det Kongelige Bibliotek; H.C. Andersens dagbog den 6. februar 1864.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
photosAbbildungen
sourceQuellen
bibliographyLiteratur