v i m u . i n f o
Dansk version

Sårede soldater på fyn

… Hørte i Nyborg at der laae 40 Mand paa Glorup[,] at hele Fyen var stærkt besat med Trupper. Ny Landevei tæt forbi Holk[en]havn, ½ Miil kortere til Glorup; ved Frøerup traf vi Trupperne øve sig; Præste Madammer og Jomfruer vare ude at see paa det...

… Hørte en Deel om Slaget; de som bleve skudte i Brystet og Hovedet, laae, som om de sov; de, som vare rammede i Underlivet, vare næsten ukjendelig, saa krampagtigt var Ansigt fordreiet, een laae og havde bogstaveligt »bidt i Græsset« med Tænderne, Hænderne knugede sig om Grønsværen. Unge Dons havde af Kolbeslag faaet en Svulst paa Ryggen og var da han naaede de andre og en Officeer gav ham sin Hest at holde, besvimet. Maneuver ude paa Hovmarken; … Lumby, fortalte Officererne mig stod melankolsk og lænede sig til Geværet, nogle Bønder gik forbi hvor de andre Geværer tæt foran ham [vare] opstillede og kom til at støde dem [omkuld, man] hørte Skuddet og saae Lumby styrte [til Jorden, sk]udt neden fra Kjæben opad, Munden flænget og et Stykke Kjød med Skjæg bortskudt, han udstødte et Par svage Suk; blev svøbt i et Danebrog og lagt i Jorden. … Paa Lazaretterne stinke de Saarede fælt, de som ere skudte i Underlivet, gaae Exkrementerne ud paa Siden af. …”.

Quelle: H.C. Andersens dagbog den 12.-13. maj 1848. Det Kongelige Bibliotek.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
photosAbbildungen
sourceQuellen
bibliographyLiteratur