v i m u . i n f o
Dansk version

Da de slettede Paragraffen ud

Holger Drachmann, 1879.
Der sidder et Folk ved Blt og ved Sund
Og ved Halvens hundrede Fjorde,
Men lnger at sidde og slaa sig for Mund,
Det er dog vist ej, som det burde;
Og skal vi end hviske og tiske i Krog
Og koge vor Harme som Sul under Laag,
Fordi vi er Smaafolk herhjemme:
Saa vd jeg, vi fik dog vort danske Sprog,
Og det er endnu dog ved Stemme!
Vidt blev det spurgt og langt blev det hrt,
Da det tordned om Sundeveds Strande;
Ikke en Finger har siden sig rrt
For vor Ret i de fremmede Lande.
Men tog de vor Ret, og af Naade os gav
Et Brev paa den Jord, hvor vi freded vor Grav
Fra sidst vore Faner gav Mde:
Vi sad dog i Stuen, om end den var lav,
Og haabed, og sang om de Dde.
Kort blev der skrevet og kort blev det lst
Da de sidst paa Papiret gav Mde;
Lfter omkuld for et Lune blev blst,
Med et Mundsvejr blev Haabet lagt de.
Og nu skal vi hviske og tiske i Krog
Og koge vor Harme som Sul under Laag,
Fordi vi er Smaafolk herhjemme:
Nej, nej, vi har faaet vort danske Sprog,
Og det tr vel hve sin Stemme
Thi synger vi op ved Blt og ved Sund
Og ved Halvens hundrede Fjorde;
Vi tog dog et Livtag saa mangen god Stund,
Vi tog vel et nyt, om vi turde.
Men kan vi kun knytte vor Nve i Smug,
Og fordres vor Arm til et fredeligt Brug
Og skal vi kun haabe og glemme:
Vor Ret den staar skrevet paa Danebrogs Dug,
Har ej paa Papirslapper hjemme
Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 bentigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
sourceQuellen
photosAbbildungen
metainfoKommentar der Autoren
imageBiografien
lexiconLexikon
bibliographyLiteratur