v i m u . i n f o
Deutsche version

Toldstation

"Det er imidlertid klart, at der - netop hvor det drejer sig om Forholdene i Tønder - kan og maa gøre sig nationalpolitiske Hensyn gældende ved siden ad de tekniske. For Øjeblikket er der 8 tyske Toldere i Tønder, men hvis det slaas fast, at Tønder skal være ikke blot Endestation for de tyske Baner, men ogsaa almindelig tysk Toldstation, vil Personalet hurtigt forøges stærkt. ... De næringsdrivende i Tønder By har Interesse i, at der i Byen stationeres Folk, som kan forøge deres Omsætning. Denne Interesse spores helt ind i dansksindede Kredse. ... Vanskeligheden fra dansk Side ligger i, at tekniske Hensyn taler for det tyske Standpunkt, og at de danske Motiver er af politisk Art, hermed ikke være sagt, at ikke ogsaa politiske Motiver i høj Grad gør sig gældende paa tysk Side, men under en saglig Diskussion vil man fra dansk Side trække det korteste Straa."

Bemærkninger skrevet af kontorchef i Udenrigsministeriet, Martin Hammerich i et memorandum den 20. januar 1922 om de tyske ønsker om en fælles dansk-tysk toldstation i Tønder.

Kilde: Morten Andersen (2006), side 114.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
sourceQuellen