v i m u . i n f o
Deutsche version

Modernisering og tradition

flash version
I løbet af 1800-tallet og i begyndelsen af det følgende århundrede, skete der en meget stor forandring af de europæiske samfund. En forandring der ofte betegnes som en overgang til "det moderne". Det skete også i Slesvig-Holsten og i det sydlige Danmark. Moderniseringen omfattede en lang række forhold; demografiske, kulturelle, økonomiske og politiske. Befolkningstallet steg voldsomt, især i byerne. Adelen mistede betydning, og borgerskabet og bondestanden vandt frem. Gruppen af industri- og landarbejdere steg voldsomt, og det øgede den sociale ulighed betydeligt.
De europæiske samfund ændrede sig markant fra midten af 1700-tallet og de følgende århundreder. Forandringen betegnes ofte som en ”modernisering”.
Bondestanden udviklede sig meget markant i løbet af det 19. århundrede. Økonomisk og politisk blev det efterhånden den dominerende stand.
I løbet af 1800-tallet voksede gruppen jordløse landarbejdere markant. De havde meget dårlige sociale og politiske forhold.
Borgerskabet i regionen udviklede sig kraftigt fra midten af 1800-tallet. Langt flere mennesker end tidligere var en del af borgerskabet, og klassens velstand steg meget betydeligt.
Under industrialiseringen voksede antallet af arbejdere i byerne voldsomt. Deres arbejdsforhold var ofte dårlige, og deres boliger normalt kolde og usunde.
Fra begyndelsen af 1800-tallet steg befolkningstallet i regionen voldsomt. Det satte landbosamfundet under pres, og mange mennesker valgte at flytte til byerne.
Adelens dominans blev i løbet af 1800-tallet formindsket. Politisk overtog bondestanden og arbejderklassen efterhånden den dominerende indflydelse.
kontakt | tipps | faq | links | impressum | dank an | über vimu.info | partner

Copyright © 2005-2016 vimu.info