v i m u . i n f o
Deutsche version

 

Partner

 

Logo SDU

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Leitung / Ledet af: Professor, dr. Habil. Martin Rheinheimer

Umsetzung, Redaktion und Koordination / Ansvarlig for indhold, redaktion og koordinering: Lektor, ph.d. Mogens Rostgaard Nissen

"" Mitwirkende / Medvirkende

 

Logo Uni Flensburg

Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG)

Leitung/Ledet af: Prof. Dr. Uwe Danker

Umsetzung, Redaktion und Koordination / Udarbejdelse, redaktion og koordination: Astrid Schwabe, M.A.

"" Mitwirkende / Medvirkende

 

Logo Fachhochschule Kiel

Fachhochschule Kiel, Multimedia Production

Leitung/Ledet af: Prof. Dr. Bernd Vesper

Multimediale Aufbereitung und Koordination / Multimedial tilrettelæggelse og koordination: Kay Macquarrie, M.A.

"" Mitwirkende / Medvirkende

 

Logo SDU

Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Leitung/Ledelse: Prof. Dr. Klaus Robering

Udarbejdelse og realisering af informationssystem (topic maps), realisering af didaktisk koncept, realisering af webdesign, realisering og programmering af statistiske funktioner og koncept for brugertilpasning, programmering og optimering af webapplikation, programmering af "spider", konfiguration og vedligeholdelse af server, implementering af historiske tekster, video, billeder og animationer, teknologisk koordination, indsamling af statistik: Klaus Robering, Carl-Henrik Nielsen, Jonas Granlie.

Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab har siden projektets begyndelse stået for drift, løbende vedligeholdelse og hosting af vimu.info.

"" Mitwirkende / Medvirkende

 


Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Leitung / Ledet af: Professor, dr. Habil. Martin Rheinheimer.
Umsetzung, Redaktion und Koordination / Ansvarlig for indhold, redaktion og koordinering: Lektor, ph.d. Mogens Rostgaard Nissen

Schwerpunkte / Hovedopgaver
Produktion af det historiefaglige indhold af de 22 af temaområder, der mærket ”sdu”.
Produktion des historischen Inhalts der 22 mit SDU gekennzeichneten Themen.

Lærermateriale til danske undervisere.  
Lehrermaterial in dänischer Sprache

Topic-Produktion:
Umsetzung im Einzelnen / Ansvarlig for de enkelte topics samt hjælp af:

Grenzen / Grænser: Mogens Rostgaard Nissen
Nationaler Gedanke / Nationale tanker: Mogens Rostgaard Nissen
Nationaler Konflikt / National konflikt: Mogens Rostgaard Nissen
Mindreheiten 1920-1955 / Mindretal 1920-1955: Mogens Rostgaard Nissen
Friesen / Friserne: Mogens Rostgaard Nissen og/und Merete Bo Thomsen, med hjælp af/unter Mitarbeit von Fiete Pingel fra/vom Nordfriisk Instituut
Kalter Krieg / Den Kolde Krig: Mogens Rostgaard Nissen
EU / EU: Mogens Rostgaard Nissen
Monarchien / Monarkier: Mogens Rostgaard Nissen
Krieg und Besatzung / Krig og besættelse: Mogens Rostgaard Nissen
Politik in der Region / Politik i regionen: Mogens Rostgaard Nissen og Merete Bo Thomsen
Modernisierung und Tradition / Modernisering og tradition: Mogens Rostgaard Nissen
Frauen (einzelnes Modul) / Kvinder (enkelt modul): Mogens Rostgaard Nissen und/og Carina Ren
Sprachen und Traditionen / Sprog og traditioner: Mogens Rostgaard Nissen und/og Merete Bo Thomsen med hjælp af/unter Mitarbeit von Per Grau Møller
Literaturen (einzelnes Modul) / Litteratur (enkelt modul): Mogens Rostgaard Nissen
H.C. Andersen / H.C. Andersen: Mogens Rostgaard Nissen og/und Lulu Anne Hansen
Geschichtskultur in der Grenzregion / Historiekultur i grænseregionen: Mogens Rostgaard Nissen, med hjælp af/unter Mitarbeit von Hans Schultz Hansen, Landsarkivet for Sønderjylland.
Industrialisierung / Industrialisering: Mogens Rostgaard Nissen
Infrastruktur / Infrastruktur: Mogens Rostgaard Nissen
Landwirtswchaftlicher Strukturwandel / Landbrugets strukturforandring: Mogens Rostgaard Nissen
Historische Innovationen / Historiske Innovationer: Mogens Rostgaard Nissen, med hjælp af/mit Unterstützung von Henning Morgen fra A.P. Møller – Mærsk, Kirsten Stadelhofer fra LEGO og Aage Junker fra Danfoss
Tourismus (zwei Module) / Turisme (to moduler): Mogens Rostgaard Nissen
Schiffahrt, Fischerei / Søfart og fiskeri: Mogens Rostgaard Nissen, med hjælpaf/unter Mitarbeit von  René Taudal Poulsen
Marine / Flåden: Mogens Rostgaard Nissen
Werften / Værfter: Mogens Rostgaard Nissen
Helgoland / Helgoland: Mogens Rostgaard Nissen og Merete Bo Thomsen

Multimedia-Anwendungen: Konzeption, inhaltliche Umsetzung, Koordination/Multimedia-anvendelse: Koncept og ansvarlig for indhold: Mogens Rostgaard Nissen in Zusammenarbeit mit Kay Macquarrie/Mogens Rostgaard Nissen i tæt samarbejde med Kay Macquarrie

Filmproduktion: Konzeption und inhaltliche Umsetzung/Filmproduktion: Koncept og ansvarlig for indhold: Mogens Rostgaard Nissen

Hjælp til at skaffe billeder, film og andet visuelt materiale / Hilfe bei der Recherche nach Bildern, Filmen und anderem visuellen Material: Niels Jørgen Valentin Casse

Vimu unterrichten / Vimu undervisning:
Konzeption, Didaktische Bemerkungen, Zusatzmaterial/Koncept, didaktiske bemærkninger og tillægsmateriale: Søren Dall.

Vimu für Touristen / Vimu for turister:
Mogens Rostgaard Nissen

Übersetzungen / Oversættelser:

Frederik Tram Nissen, Bitten Bruhn, Annemette Hald, Erika Kovacsics, Judith Annette Farnung, Marlis Undine Möller, Svenja Christen, Trine Søgaard Knudsen, Ida Christina Kjær Heath og Merete Bo Thomsen.

Übersetzungskorrektur/Oversættelseskorrektur: Mogens Rostgaard Nissen og Merete Bo Thomsen

Korrekturen / Korrekturlæsning: Mogens Rostgaard Nissen og Merete Bo Thomsen

Beratung / Løbende sparring med: Professor, dr. Habil.  Martin Rheinheimer

Weitere Unterstützung fanden wir bei/Yderlige hjælp:
Helle Kildebæk Raun for en stor indsats med at administrere projektet
Finn Stendal Petersen for hjælp især ved projektets start
Michael Bregnsbo for hjælp især ved projektets start
Peter Thaler for hjælp især ved projektets start

Allen Mitwirkenden sei herzlich gedankt/Alle medvirkende skal have hjerteligt tak. Det gælder især Merete Bo Thomsen, som har ydet en meget stor hjælp under hele projektet. I forbindelse med redigeringen af oversættelserne har hendes hjælp haft afgørende betydning. Og tak til Martin Rheinheimer for et nært og godt samarbejde.

 


Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG)

Leitung/Ledet af: Prof. Dr. Uwe Danker
Umsetzung, Redaktion und Koordination / Udarbejdelse, redaktion og koordination: Astrid Schwabe, M.A.

Schwerpunkte / Hovedopgaver
Didaktische Konzeption / didaktisk koncept
Historische Inhalte (entsprechend der Kennzeichnung (c) izrg) / historisk indhold (i overensstemmelse med afmærkningen).
Vimu spielen / Vimu spil
Vimu unterrichten (deutsche Fassung) / Vimu undervisningsmateriale (den tyske del)

Topic-Produktion:
Als frei verwendbare Text- und Materialgrundlagen sowie konzeptionelle (Teil)Vorlagen wurden in vielen Abschnitten insbesondere genutzt: Danker, Uwe: Die Jahrhundertstory, 3 Bd., Flensburg 1998/99 und Danker, Uwe/Schwabe, Astrid: Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus, Neumünster 2005.
Som frit anvendeligt tekst- og materialegrundlag såvel som konceptuelle (del)forlag er der benyttet mange afsnit fra især: Danker, Uwe: Die Jahrhundertstory, 3 Bd., Flensburg 1998/99 og Danker, Uwe/Schwabe, Astrid: Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus, Neumünster 2005.

Umsetzung im Einzelnen/Udarbejdelse af de enkelte topics:
Revolution 1918/20 / Revolutionen 1918/20: Uwe Danker und/og Astrid Schwabe
NS-Herrschaft / Det nazistiske styre: Uwe Danker und/og Astrid Schwabe
NS – Krieg und Besatzung (einzelne Module) / Krig og besættelse (enkelte moduler): Uwe Danker und/og Astrid Schwabe
Politik in der Region (einzelne Module) / Politik i regionen (enkelte moduler): Friederike Steiner und/og Astrid Schwabe
Migrationen / Migrationer: Astrid Schwabe unter Mitarbeit von Isabel Kosubek und Judith Struve/Astrid Schwabe med hjælp af Kosubek og Judith Struve
Jugend und Schule / Ungdom og skole: Arne Bewersdorff, Christian Exner, Anne Kristina Kempf und/og Astrid Schwabe
Frauen / Kvinder: Dr. Gudrun Heuschen und/og Dr. Martin Rackwitz
Aktuelle Konflikte / Aktuelle konflikter: Arne Bewersdorff, Michael Dahl, Dr. Sebastian Lehmann und/og Eva Nowottny
Postmoderne Gesellschaft / Postmoderne samfund: Dr. Martin Rackwitz unter Mitarbeit von Arne Bewersdorff/Martin Rackwitz med hjælp fra Arne Bewersdorff
Kunst / Kunst: Astrid Schwabe und Friederike Steiner unter Mitarbeit von Martin Balasus, Jane Claussen, Sebastian Knoll, Philine Niemann, Sina Scholz und Silvan Schütt/Astrid Schwabe og Friederike Steiner, med hjælp af Martin Balasus, Jane Claussen, Sebastian Knoll, Philine Niemann, Sina Scholz og Silvan Schütt
Emil Nolde / Emil Nolde: Friederike Steiner
Literaturen / Litteratur: Astrid Schwabe unter Mitarbeit von Claudia Andrae, Swana Nühs und Laura Otto/Astrid Schwabe med hjælp af Claudia Andrae, Swana Nühs og Laura Otto
Geschichtskultur in der Grenzregion (einzelnes Modul) / Historiekultur i grænseregionen (enkelt modul): Uwe Danker und/og Astrid Schwabe
Bädertourismus / Badeturisme: Dr. Sebastian Lehmann
Friesen (einzelne Module) / Friserne (enkelte moduler): Dr. Sebastian Lehmann
Blanker Hans / Blanker Hans: Florian Ahmer und/og Arne Bewersdorff
Industrieller Strukturwandel / Industriel forandring: Dr. Sebastian Lehmann
Werften (einzelnes Modul) / Værfter (enkelt modul): Dr. Sebastian Lehmann
Mensch und Meer / Mennesker og havet: Arne Bewersdorff

Multimedia-Anwendungen: Konzeption, inhaltliche Umsetzung, Koordination / Koncept, udarbejdelse af indhold, koordination: Florian Ahmer, Arne Bewersdorff, Dr. Sebastian Lehmann und/og Astrid Schwabe

Filmproduktion: Konzeption und inhaltliche Umsetzung / Koncept og udarbejdelse af indhold: Florian Ahmer, Prof. Dr. Uwe Danker und Astrid Schwabe unter Mitarbeit von/med hjælp af Claudia Ruge, Arne Bewersdorff, Sebastian Lehmann und besonders/og Dr. Dirk Jachomowski, Landesfilmarchiv

Zusätzliche Hilfen / Yderligere hjælp: Hannes Engelhardt, Mandy Jakobczyk, Anne Kristina Kempf, Claudia Ruge, Hilke Schwardt und/og Isabelle von Seeler

Vimu unterrichten / Vimu undervisningsmateriale:
Konzeption, Didaktische Bemerkungen, Zusatzmaterial / Koncept, didaktiske bemærkninger og tillægsmateriale: Dr. Sebastian Lehmann

Vimu spielen / Vimu spil:
Konzeption / Koncept: Prof. Dr. Uwe Danker und/og Astrid Schwabe
Umsetzung / Udarbejdelse af: Prof. Dr. Uwe Danker und/og Katrin Schönebein unter Mitarbeit von/med hjælp af Lena Heinrich, Inga Milferstedt, Petra Richter, Claudia Ruge und/og Kai Wollesen

Vimu für Touristen / Vimu for turister:
Unter Mitarbeit von/Med hjælp af Uta Hess, Claudia Ruge und/og Kai Wollesen

Übersetzungen / Oversættelser:
Miriam Hansen, Uta Hess, Sabrina Hinrichsen, Miriam Kramp, Karoline Kühl, Fritz Lass und/og Torben Mayer.

Korrekturen / Korrektur:
Inhaltliche Korrekturgänge / Korrektur af indholdet: Dr. Sebastian Lehmann
Technische Korrekturgänge / Teknisk korrektur: Arne Bewersdorff, Torben Mayer, Claudia Ruge und/og Kai Wollesen

Beratung / Rådgivning:
Prof. Dr. Robert Bohn und/og Prof. Dr. Karl-Heinrich Pohl

Weitere Unterstützung fanden wir bei / Yderligere opbakning har vi fået af: Ilona Schadow, Bernhard Fox, Ann-Kathrin Seel und/og Sigrid Schwabe

Allen Mitwirkenden sei herzlich gedankt. Ein besonderer Dank geht an Herrn Fritz Lass für seine vollständig unentgeldlichen Übersetzungtätigkeiten.

Alle medvirkende skal have hjerteligt tak. En særlig tak gives til Hr. Fritz Lass for sit fuldstændigt vederlagsfri oversættelsesarbejde.

 


Fachhochschule Kiel, Multimedia Production (MMP)

Leitung/Ledet af: Prof. Dr. Bernd Vesper
Multimediale Aufbereitung und Koordination / Multimedial tilrettelæggelse og koordination: Kay Macquarrie, M.A.

Schwerpunkte / Hovedopgaver
Usabilitykonzept / usabilitykoncept
Multimedia Production / multimedia produktion
Layout (Interfacedesign) / layout

Usabilitykonzept und Navigationskonzept / Usabilitykoncept og navigationskoncept: Kay Macquarrie

Multimedia-Anwendungen/ Multimedia-anvendelse: Konzeption, Programmierung, Koordination / Koncept, programmering, koordination: Bob Weber
Studierendenprojekte: „Helgoland“ – Birthe Jabs, Jennifer Steinkopf, Bob Weber, „H.C. Andersen“ – Gisa Schneider, Natalia Smolnikova, Bob Weber

Bildproduktion/ Billedproduktion: Julia Lyhs

Filmproduktion/ Filmproduktion: Konzeption und Produktion / Koncept og produktion: Marck Busch, Tobias Dittbrenner, Hannes Gorrissen, Prof. Peter K. Hertling, Birthe Langfeldt, Daniel Mihaly, Franziska Rudolph, Gisa Schneider, Natalia Smolnikova

Tonproduktion / Lydproduktion: Timo Groß, Arne Röstermundt, Prof. Dr. Bernd Steinbrink,

Sprecherinnen und Sprecher  / Oplæsere: Prof. Peter K. Hertling, Ritta Kristensen, Dr. Sebastian Lehmann

3 D Produktion / 3D produktion: Detlef Baum, Mario Buss, Mark Schlichting, Prof. Dr. Bernd Vesper, Bob Weber

Textproduktion / Tekstproduktion: Holger Bopp, Carsten Dethlefs, Katrin Mosig

Layout / Layout: Heidi Kjär, Nina Leptien, Stephanie Lochmüller, Colin Wernicke

Vimu unterrichten / Vimu undervisningsmateriale:
Produktion Zusatzmaterial / Produktion af tillægsmateriale: Mario Buss

Vimu spielen / Vimu spil:
Umsetzung und Produktion / Udarbejdelse og produktion: Nina Leptien, Bob Weber, Colin Wernicke

Beratung / Rådgivning :
Agentur New Communication

Weitere Unterstützung fanden wir bei / Yderligere opbakning har vi fået af: Prof. Rainer Burchardt, Andreas Fuchs, Silke Gawinski, Heidemarie Goerigk, Astrid Griep, Silke Haas, Steffi Richter, Prof. Jan Schlüter, Peter Stobbe, Eduard Thomas, Prof. Franziska Uhing

Allen Mitwirkenden sei herzlich gedankt.

Der rettes en hjertelig tak til alle medvirkende.  

 


Mitwirkende / Medvirkende: Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ledelse: Klaus Robering

Økonomisk administration 2006-2008: Anne Bjerre
Administration: Vibeke Toft-Petersen

Daglig ledelse, konception -2006: Rocío A. Chongtay
Daglig ledelse, konception -2005: Lars Johnsen

Studentermedhjælpere: Johan Johansen og Charlotte Rømer Meyer.

Særlig tak til: Allan Bengtsson, Jakob Skov, Niels Sandmann, Lasse Birnbaum Jensen, Jan Pedersen, Kasper Madsen & Andrea Corradini.

 

 

 

EU Logo gefördert aus Interreg IIIa Mitteln der Europäischen Union

kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright 2005-2016 vimu.info