v i m u . i n f o
Deutsche version

Det postmoderne samfund

flash version
Den samfundsmæssige og økonomiske forandring har i løbet af de seneste år stillet befolkningen i Slesvig-Holsten - Syddanmark over for nye udfordringer. Vi retter blikket mod det nuværende samfund.
Den regionale befolkningsudvikling og dens følger.
Fuld beskæftigelse i nord – håb og opsving i syd? En aktuel opgørelse over det regionale arbejdsmarked.
Hvordan ser ligestillingen mellem kvinder og mænd ud i dag i regionen?
Syddanmark og Slesvig-Holsten har udviklet sig fra et industri- til et service- og informationssamfund.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info