v i m u . i n f o
Deutsche version

Nationale tanker

flash version

De nationale tanker voksede stærkt frem i Europa i midten af 1800-tallet. Det skete også i Slesvig-Holsten. Der var i regionen nogle aktive mænd, som forsøgte at overbevise slesvigerne om, at de enten var tyskere eller danskere. Tidligere var der kun få, som opfattet sig selv som andet end slesvigere. Men det blev der ændret på i løbet af et par årtier.

I hertugdømmerne voksede en bevægelse frem, som ønskede større frihed og uafhængighed fra den danske helstat. De nationalliberale i Danmark og Schleswig-Holstein kom i 1848 til at stå som hinandens fjender under Treårskrigen. De danske liberale bakkede op bag helstaten, mens slesvig-holstenerne kæmpede for at blive fri.

H.C. Andersen blev i 1840´erne meget mod sin vilje trukket ind i den nationale konflikt i Slesvig.
Arvestriden mellem den danske konge og hertugen på Augustenborg fik stor betydning for den nationale konflikt i Slesvig. Kongen og hertugen var hovedmodstanderne under Treårskrigen.
I løbet af 1840´erne udviklede den danske bevægelse i Slesvig sine nationalpolitiske krav. Få aktive mænd sikrede en markant stigende folkelig opbakning i årene før Treårskrigen.
Den slesvig-holstenske bevægelse udviklede sine politiske krav i årene før Treårskrigens udbrud. Hovedkravet var efterhånden at hertugdømmerne blev løsrevet fra Danmark.
Udviklingen i Slesvig-Holsten var i årene før Treårskrigen meget påvirket af, hvad der skete rundt om i Europa. Revolutionære politiske ideer blev spredt til hertugdømmerne.
Gennem de seneste par hundrede år har nationalstater været det kendetegnende. Nationalismen er fulgt med som en idé om at fremme kærligheden til nationalstaten.
De nationale bevægelser arrangerede fester og parader, for at få befolkningens opbakning. Der blev holdt taler, sunget nationale sange og viftet med de nationale faner.
Sproget blev et meget vigtigt punkt i den nationale kamp i Slesvig i midten af 1800-tallet. Det blev brugt til at mobilisere befolkningen bag de nationale bevægelser.
Stænderforsamlingerne i Hertugdømmerne blev efter 1834 et podium for de nationalpolitiske bevægelser.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info