v i m u . i n f o
Deutsche version

Industrialisering

flash version
Industrialiseringen slog igennem over det meste af Europa fra midten af 1700-tallet og i de følgende par århundreder. Først i England og siden på det europæiske fastland. I regionen Syddanmark og Slesvig-Holsten begyndte den første tidlige industrialisering fra 1830'rne. Forud var der udviklet nogle store virksomheder, som efterhånden kom til at minde om fabrikker. Fra midten af 1800-tallet fandt der en væsentlig industrialisering sted i regionen. Der blev udviklet en række større industrivirksomheder med mange medarbejdere. Det var især i Holsten at industrialiseringen tog fart, mens det gik langsommere i Slesvig og i det sydlige Danmark.
Under industrialiseringen voksede antallet af arbejdere i byerne voldsomt. Deres arbejdsforhold var ofte dårlige, og deres boliger normalt kolde og usunde.
Jernstøberiet Carlshütte startede i 1827 som den første industrivirksomhed i Slesvig-Holsten. Den var sammen med stålskibsværfterne en af de store sværindustrielle virksomheder i regionen.
Den Industrielle Revolution fandt sted i Europa fra midten af 1700-tallet. Fabrikker med maskiner og mange ansatte spredte sig hurtigt i mange europæiske lande.
Regionen var i midten af 1800-tallet kendetegnet ved en beskeden industrialisering. Der var dog nogen præindustriel produktion af kniplinger, kobber og tøj.
Forædlingsindustrien blev udviklet meget kraftigt fra slutningen af 1800-tallet. Det fik stor betydning, fordi der kom mejerier og slagterier mange steder i regionen.
Fra midten af 1800-tallet blev der gennemført en vis industrialisering i Slesvig-Holsten og i Syddanmark.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info