v i m u . i n f o
Deutsche version

Infrastruktur

flash version

I regionen er der gennem de seneste par århundrede år investeret mange penge i infrastrukturen. Der er bygget gode veje og jernbaner, og der er opført broer og tunneller af en størrelse, som tidligere generationer ville have opfattet som tankespind. Storebæltsbroen er en af verdens længste, og Kielerkanalen den mest trafikerede kunstigt anlagte kanal på kloden. Regionen har også et veludbygget elektricitets- og telefonnet. Det er en afgørende forudsætning for at dette område kan fastholde og tiltrække nye virksomheder og indbyggere.

Alle samfund har behov for en velfungerende infrastruktur. Det er en forudsætning for den økonomiske-, sociale- og kulturelle forandring. Udviklingen af infrastrukturen har været stærkt medvirkende til at udvikle produktionen og modernisere økonomien.

I regionen Slesvig-Holsten og Syddanmark er der en række imponerende og meget kendte broer. Med broerne er der skabt landfaste forbindelser mod syd, øst og nord.
Elektricitet er blevet meget afgørende for at samfundet kan fungere. Forbruget af el er steget eksplosivt, og virksomheder og private hjem er blevet helt afhængige af elforsyningen.
I flere århundreder har færger krydset omkring i regionen, men i de senere år er næsten alle de store ruter blevet nedlagt.
Jernbanen fik stor betydning for den økonomiske udvikling i regionen. Varer og passagerer kunne fra midten af 1800-tallet komme meget hurtigere frem end tidligere.
Kielerkanalen er et vigtigt kendetegn for Slesvig-Holsten, og tidligere blev Ejder-kanalen regnet som et af verdens vidundere.
Telefonen har gjort det muligt at tale med mennesker langt væk. Det har ændret verdensbilledet meget siden slutningen af 1800-tallet.
Vejnettet i regionen er blevet udviklet meget kraftigt siden midten af 1800-tallet. Vejene har haft helt afgørende betydning for den økonomiske udvikling.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info