v i m u . i n f o
Deutsche version

Landbrugets forandring

flash version
Landbruget i Slesvig-Holsten og Syddanmark har i løbet af det 20. århundrede gennemgået en kolossal forandring. Antallet af gårde steg frem til afslutningen af Anden Verdenskrig, for derefter at styrtdykke. Det har haft stor økonomisk, politisk og social betydning for regionen. I første halvdel af århundredet blev der udstykket mange mindre husmandsbrug på begge sider af grænsen. Ønsket var at mange familier på landet skulle kunne forsørge sig selv. Men da mekaniseringen for alvor satte ind fra begyndelsen af 1950´rne, blev de mindste brug hurtigt for små. Siden er der blevet stadigt færre, men større gårde i regionen.
Siden afslutningen af Anden Verdenskrig er antallet af mejerier og slagterier styrdykket. Før krigen var små mejerier spredt ud over hele regionen, men der er kun ganske få tilbage.
Flere hundrede hollandske landmænd har købt gårde i Danmark siden slutningen af 1980´erne. En stor del af dem er mælkeproducenter i det sydlige Jylland.
Mekanisering, specialisering og en markant vækst i produktionen og produktiviteten. Det har været kendetegnende for landbrugets udvikling i efterkrigstiden.
Landbruget har traditionelt stået politisk stærkt, men det har ændret sig i de seneste årtier. Miljø- og forbrugersynspunkter samt dyreetiske overvejelser har taget over i stedet.
Landbrugskrise, tvangsauktioner og uro på landet. Det var vigtige kendetegn i mellemkrigstiden på begge sider af den dansk-tyske grænse.
På landet har der op gennem det 20. århundrede været et stort skel mellem store og små landbrug. Skellet er efterhånden forsvundet, fordi der kun er store landbrug tilbage.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info