v i m u . i n f o
Deutsche version

National konflikt

flash version

I løbet af få år var der to krige om Hertugdømmet Slesvig. Treårskrigen 1848-1851 var en borgerkrig, hvor en del af befolkningen i Hertugdømmerne - støttet af tropper fra Det tyske Forbund - kæmpede for at blive løsrevet fra Danmark. Krigen i 1864 var mellem Danmark og Preussen-Østrig.

I tiden mellem krigene førte den danske regering en politik, der var med til at øge de nationale spændinger. Det blev til en ny krig, da man fra dansk side ville lægge Danmark og Slesvig sammen. Efter det danske nederlag blev Slesvig-Holsten fra 1867 en preussisk provins. Det var imod hvad de fleste slesvig-holstenere ønskede. For de dansksindede slesvigere betød det mere end 50 år under fremmed styre.

Den nationale splittelse i Hertugdømmerne spidsede til i årene før krigen i 1864. En ny fælles forfatning for Danmark og Slesvig medførte en ny krig om Slesvig.
Preussen annekterede hertugdømmerne i årene efter krigen i 1864. Det skete selv om befolkningen i Slesvig-Holsten ønskede at leve i en selvstændig tysk stat.
Efter krigen i 1864 måtte de dansksindede i Nordslesvig leve under tysk styre. På trods af myndighedernes pres lykkedes det at bevare danskheden frem til genforeningen i 1920.
I 1850´erne blev der ført en hård dansk politik i hertugdømmerne. Sprogligt, økonomisk og kulturelt skulle Slesvig vendes mod Danmark og væk fra Holsten.
Krigen i 1864 blev kort, fordi den danske hær var langt svagere end den angribende preussisk-østrigske. De europæiske stormagter ville ikke igen sikre helstatens beståen.
I slutningen af marts 1848 blev der udråbt en provisorisk regering for den selvstændige stat Schleswig-Holstein. Den skulle skrive en fri forfatning og at lede kampen mod Danmark.
Den nationale konflikt om Slesvig fik også international betydning. Slesvig-Holsten blev støttet af Det tyske Forbund, mens Danmark blev beskyttet af de europæiske stormagter.
Stænderforsamlingerne i Hertugdømmerne blev efter 1834 et podium for de nationalpolitiske bevægelser.
I slutningen af marts 1848 brød Treårskrigen ud. Det var en borgerkrig mellem helstaten Danmark og den slesvig-holstenske løsrivelsesbevægelse.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info