v i m u . i n f o
Deutsche version

Mindretal 1920-1955

flash version
Efter grænseændringen i 1920 var der to forskellige mindretal; i Sydslesvig var der et dansk mindretal på 6-8.000 mennesker, mens 30-35.000 tilhørte det tyske mindretal i Nordslesvig. I mellemkrigstiden førte både Danmark og Tyskland en nogenlunde liberal mindretalspolitik. Efterhånden blev princippet "Minderheit ist, wer will" gennemført, og det var muligt at bygge skoler, børnehaver og andre lignende institutioner. Det tyske mindretal og Tyskland anerkendte ikke 1920-grænsen. Efter den nazistiske magtovertagelse i 1933 skabte det en kraftig spænding i Sønderjylland. Det tyske mindretal blev gennem nazificeret, og kravet om en grænseflytning blev udtrykt stadig mere aggressivt. Først med København-Bonn-aftalerne fra 1955 var grunden lagt til de senere års fredelige samliv mellem dansk- og tysksindede i grænselandet.
I årene efter krigens afslutning blev der gennemført et retsopgør i Danmark. Det har siden været kritiseret af mange, især fra det tyske mindretal i Sønderjylland.
Sønderjylland blev i sommeren 1920 genforenet med Danmark. Det skete efter to afstemninger og et stort politisk spektakel i Danmark og Slesvig.
Efter 1920 var der et lille dansk mindretal i Sydslesvig på 6-8.000 medlemmer. Det blev under det nazistiske styre udsat for et massivt tysk pres.
Grænsen ligger fast. Det var Danmarks klare politik i mellemkrigsårene, og kontakter over grænsen skulle undgås. Tyskland søgte derimod at bevare kontakten til Nordslesvig.
København-Bonn erklæringerne fra 1955 er blevet en slags ”Grænselandets Grundlov”. De har efterhånden fået karakter af at være rollemodel for andre mindretalsordninger.
Grænseændringen i 1920 medførte at der var et stort tysk mindretal i Sønderjylland. Mindretallets mål var at få flyttet grænsen tilbage til Kongeåen, og komme tilbage til Tyskland.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info