v i m u . i n f o
Deutsche version

EU

flash version
Den Europæiske Union har som et vigtigt mål at forbedre samarbejdet mellem medlemslandene. At få udvisket betydningen af de gamle statsgrænser. Åbne grænser og større fleksibilitet skal øge den økonomiske vækst i Europa - især i grænseregionerne, der ofte er yderområder i de enkelte lande. Det politiske sigte er, at det tværnationale samarbejde skal øge den politiske og kulturelle samhørighed landene imellem. I det dansk-tyske grænseområde har EU gennem mange år forsøgt at medvirke til øge samarbejdet over grænsen. Der er ydet økonomisk og politisk støtte til forskellige projekter, der kan styrke grænsesamarbejdet.
Det havde stor historisk, symbolsk og økonomisk betydning, da kontrolposterne langs den dansk-tyske grænse blev fjernet i marts 2001.
Handlen over den dansk-tyske ændrer sig hele tiden. I dag afhænger den af priserne på varer og tjenesteydelser, fordi de fleste restriktioner efterhånden er blevet fjernet.
Samarbejdet over den dansk-tyske grænse er blevet udbygget gennem de seneste år. Alligevel er der stadig en stærk sproglig og kulturel grænse.
Siden midten af 1990´erne er antallet af grænsependlere steget voldsomt. Det skyldes en stor forskel i arbejdsløsheden nord og syd for grænsen.
Der er skabt en dansk tradition for, at større ændringer i EU-samarbejdet sendes til folkeafstemning. Det har skabt en løbende EU-debat i Danmark.
Landbruget har traditionelt stået politisk stærkt, men det har ændret sig i de seneste årtier. Miljø- og forbrugersynspunkter samt dyreetiske overvejelser har taget over i stedet.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info