v i m u . i n f o
Deutsche version

Revolution 1818-1920

flash version
Ved afslutningen på 1. verdenskrig herskede der oprør i Kiel: nogle marinesoldaters mytteri mundede inden for få dage ud i "novemberrevolutionen". Den førte til dannelsen af det første tyske demokrati, Weimar-republikken. I disse novemberdage i 1918 fandt der begivenheder sted i Kiel, som skulle få betydning langt ud over provinsens grænser...
Arbejderbørn skabte nogle selvbestemmende teltlejre som socialistiske ”Børnerepublikker”, så de kunne lære at leve og deltage i det unge Weimar-demokrati.
Der knytter sig mange myter og modsætningsfyldte fremstillinger til de revolutionære begivenheder i Sønderborg på Als i november 1918.
Efter afslutningen af Første Verdenskrig fortsatte den politiske og sociale stabilisering i Danmark, mens Slesvig-Holsten oplevede en kraftig destabilisering.
Der er en strid om de „rigtige“ erindringer om Novemberrevolutionen i Kiel.
Moderate socialdemokrater stillede sig i spidsen for bevægelsen og ville regere gennem en demokratisk kontrol af de hidtidige professionelle instanser.
Ud af det tyske kejserrige opstod den demokratiske Weimar-Republik.
Bag Weimar-demokratiets sammenbrud lå et fletværk af årsager.
Begivenhederne i Kiel i de første novemberdage i 1918.
kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info